Energiebeleid

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

Informatie over huidig energieverbruik

Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2016 was onze footprint 494,7 ton CO2. Hiernaast de grafiek met de CO2-footprint over 2016.

CO2-reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

 • CO2-reductiedoelstellingen Compeer Infra*
 • Compeer Infra stoot in 2018 ten opzichte van 2015 11% minder CO2 uit (scope 1 & 2).
 • Compeer Infra wil in 2018 t.o.v. 2015 3% reductie behalen in scope 1.
 • Compeer Infra wil in 2018 t.o.v. 2015 8% reductie behalen in scope 2.

* deze doelstelling wordt voorlopig gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen opgesteld:

 • Het plaatsen van zonnepanelen. Deze doelstelling staat gepland voor 2017. Compeer Infra wil hiermee overstappen naar 75% groene stroom uit eigen opgewerkte zonne-energie.
 • Inkoopbeleid aanpassen – inkopen bij leveranciers met CO2-reductiebeleid.
 • Cursus het Nieuwe Draaien geven aan machinisten.
 • Registratiesysteem zoeken om draaiuren van materieel vast te leggen.
 • Bewustzijn onder medewerkers stimuleren door communicatie en informatie.
 • Personeel wijzen op duurzaam rijden en het rijgedrag terugkoppelen.
 • Stimuleren van Carpoolen.
 • Meetapparatuur plaatsen op machines om verbruik bij te houden.
 • Sluipverbruik tegengaan door tijdschakelaars en apparaten niet in stand-by te laten staan.
 • Inventariseren mogelijkheden LED verlichting.

Voortgang / trend

In 2016 is Compeer Infra gestart met het bijhouden van draaiuren van het materieel door het gebruiken van intekenlijsten. Omdat de meeste maatregelen staan gepland voor 2017 is de verwachting dat de meeste reductie volgend jaar zichtbaar zal worden. In onderstaande voortgangstabel is te zien dat de uitstoot in absolute aantallen is gestegen met 21 ton CO2 maar in relatieve aantallen met 20% is afgenomen. Te zien is dat de omzet in 2016 flink is gestegen ten opzichte van 2015 waardoor er in verhouding minder ton CO2 is uitgestoten. In absolute zin is alleen het brandstofverbruik van diesel in het wagenpark afgenomen ten opzichte van 2015. De verwachting is dat deze trend zich gaat doorzetten gezien de plannen voor 75% groene stroom, waarmee Compeer Infra de doelstelling zal gaan halen.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

 • Alle chauffeurs hebben de praktijkopleiding ‘Het Nieuwe Rijden’ gevolgd. Jij kan als chauffeur/machinist ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.
 • We vragen je om wekelijks onderhoud uit te voeren aan het materieel, waardoor het materieel minder brandstof verbruikt dan bij onregelmatig onderhoud.

Wij vragen iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee indienen bij Theo Schuur.

Door op onderstaande documenten te klikken kunt u deze downloaden.

 Klik hier voor de link naar Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl)