De CO2-footprint is weer bekend!

Energiebeleid

In het eerste half jaar van 2019 is Compeer Infra ook weer actief bezig om hun CO2-footprint in kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 5.0, waar de organisatie al veel ervaring mee heeft. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Voor de audit van begin 2020 staat in de planning om het certificaat niveau 5 te behouden.

Informatie over huidig energieverbruik in het eerste gedeelte van 2018

Om inzicht te krijgen in de verschillende emissies wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het eerste half jaar van 2018 is in totaal 222,5 ton CO2 uitgestoten, waarvan 182,3 ton in scope 1 en 40,2 ton in scope 2.

CO2-reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

CO2-reductiedoelstellingen Compeer Infra

Compeer Infra stoot in 2018 ten opzichte van 2015 11% minder CO2 uit (scope 1 & 2).

* deze doelstelling wordt voorlopig gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregel

 • Over naar Groene stroom (75%) door zelfopgewekte zonne-energie
 • Inkoopbeleid aanpassen – leveranciers wijzen op CO2 beleid
 • Registratiesysteem invoeren om de draaiuren van materieel vast te leggen
 • Communicatie berichten/ info sheets om personeel te wijzen op duurzaam rijden en banden op spanning
 • Personeel bewuster maken
 • Sluipverbruik voorkomen (apparaten op stand-by)
 • Bandenspanning regelmatig controleren

De volgende maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:

Maatregel

 • 2 nieuwe vrachtwagens aanschaffen (nieuwer model)
 • 1 mini graver aanschaffen (nieuw model)
 • 5 vrachtwagenchauffeurs een opleiding in het nieuwe rijden geven
 • Een tijdschakelaar aanschaffen op het reclamebord
 • Koelkast vervangen voor een zuiniger model
 • Lijsten ingevoerd om draaiuren van het materieel bij te houden
 • Meetapparatuur op machines om verbruik bij te houden (gebeurt bij nieuwe machines)
 • Inventarisatie uitvoeren voor vervanging door ledverlichting

Voortgang

De voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 is weergeven in de onderstaande tabel. Wanneer de totale uitstoot in 2018_1 wordt vergeleken met het basisjaar 2015 en gerelateerd aan het kengetal omzet, vindt er een daling van 32% plaats. Dit laat zien dat de doelstelling van 11% voor 2018 ruim behaald gaat worden. Deze daling komt voort uit de stijging in de omzet en het lagere elektraverbruik en zakelijke km. Aangezien het brandstofverbruik een belangrijke emissie blijft om in te reduceren, wil Compeer Infra in 2018 en 2019 hier meer aandacht aan besteden, doormiddel van meer communicatie van rijgedrag.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

Tips zuinig rijden

 • Schakel zo vroeg mogelijk door naar een hogere versnelling.
 • Probeer zo min mogelijk te remmen. Laat het gas dus tijdig los en rol uit
 • Houd je snelheid stabiel.
 • Zet je motor af wanneer je even moet wachten, zoals bij een openstaande brug.
 • Maak, indien je auto over deze functie beschikt, zoveel mogelijk gebruik van de cruise control.
 • Parkeer achteruit in. Een koude motor en achteruit rijden kosten meer brandstof

Tips om je auto zuiniger te maken

 • Let op het gewicht van de auto. Hoe meer gewicht, hoe meer brandstof.
 • Probeer je tank zo leeg mogelijk te rijden, voordat je deze bijvult.
 • Onderhoud de auto goed. Zo presteert deze optimaal
 • Check regelmatig de bandenspanning. Indien dit maandelijks gebeurt kan dit tot 10% brandstof besparen

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Door op onderstaande documenten te klikken kunt u deze downloaden.

Klik hier voor de link naar Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl)