Compeer Infra is een civieltechnisch aannemingsbedrijf gevestigd te Halfweg (NH) en werkzaam binnen alle disciplines van de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de volgende behaalde certificaten: ISO 9001-2008 / VCA** / BRL 7000 en de CO2-Prestatieladder niveau 5. Verder is Compeer Infra een erkend leerbedrijf.

Compeer Infra blijft maatregelen nemen om CO2 te reduceren.

Bekijk hier welke maatregelen genomen zijn.

Blijven streven naar CO2 reductie.

Bekijk hier welke maatregelen genomen zijn.