Energiebeleid

Compeer Infra denkt al jaren na over hoe we efficiënter om kunnen gaan met onze energie en de grondstoffen die hiervoor nodig zijn.

Informatie over huidig energieverbruik

Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2017 is in totaal 430 ton CO2 uitgestoten, waarvan 330 ton in scope 1 en 100 ton in scope 2. Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint van 2017:

Met 430 ton kun je meer dan 3000 keer naar Parijs vliegen!

CO2-reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

 • CO2-reductiedoelstellingen Compeer Infra*
 • Compeer Infra stoot in 2018 ten opzichte van 2015 11% minder CO2 uit (scope 1 & 2).
 • Compeer Infra wil in 2018 tov. 2015 3% reductie behalen in scope 1
 • Compeer Infra wil in 2018 t.o.v. 2015 8% reductie behalen in scope 2.

* deze doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen uitgevoerd in de afgelopen periode:

 • Het vervangen van bedrijfswagens voor zuinigere examplaren
 • Inventarisatie van mogelijkheden voor LED verlichting op kantoor
 • Het instellen van een registratiesysteem om draaiuren van materieel vast te leggen
 • Bewustzijn onder medewerkers stimuleren door communicatie en informatie
 • Personeel wijzen op duurzaam rijden en het rijgedrag terugkoppelen
 • Eerste stappen zijn gezet voor de aanschaf van zonnepanelen

Voortgang / trend

In 2017 is Compeer Infra gestart met het bijhouden van de draaiuren en gereden kilometers. Hiermee verwachten wij meer inzicht te krijgen in het brandstofgebruik van onze medewerkers. De uitzet van diverse maatregelen heeft er al toe geleid dat ons brandstofverbruik in 2017 sterk is toegenomen vergeleken met 2016. In onderstaande voortgangstabel is te zien dat de uitstoot zowel in absolute als in relatieve zin sterk is gedaald. Zoals te zien in onderstaande tabel hebben wij boven verwachting gereduceerd.

Omdat wij in de toekomst over willen stappen naar groene stromen verwachten wij dat de reductiedoelstelling nog omhoog gezet kan worden.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot.

 • Blijf letten op je rijgedrag
 • Ga zuinig om met het materieel en voorkom onnodig verbruik en schade

Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee indienen bij Nico de Groot.