Contactweg Amsterdam

Een verbeterde bereikbaarheid.

Samen met onder meer aannemer Van Gelder pakten wij de infrastructuur rondom de geplande rotonde naar de A10 aan. Wegen van asfalt- en andere verhardingen verbeteren de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Een nieuwe onderdoorgang voor (vracht)auto’s en fietsverkeer sluit de Contactweg op de Nieuwe Hemweg aan.

Projecten-Contactweg-Amsterdam-01
Projecten-Contactweg-Amsterdam-02