Kolksluis Spaarndam

Het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland vervangt Beens Groep de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam. Als onderaannemer hebben wij de straatstenen verwijderd en opgeslagen. Zodra de kademuren van deze oudste nog werkende sluis in Europa klaar zijn, richten wij de openbare ruimte opnieuw in.

Projecten-Kolksluis-Spaarndam-02