Compeer Infra is een civieltechnisch aannemingsbedrijf gevestigd te Halfweg (NH) en werkzaam binnen alle disciplines van de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de volgende behaalde certificaten: ISO 9001-2008 / VCA** / BRL 7000 en de CO2-Prestatieladder niveau 3. Verder is Compeer Infra een erkend leerbedrijf.

Compeer Infra blijft maatregelen nemen om CO2 te reduceren.

Bekijk hier welke maatregelen genomen zijn.