Energiebeleid

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

Informatie over huidig energieverbruik

Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In de eerste helft van 2017 was onze footprint 217 ton CO2  waarvan 162,11 in scope 1 en 54,81 in scope 2. Hiernaast de grafiek met de CO2-footprint over de eerste helft van 2017.

CO2-reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

 • CO2-reductiedoelstellingen Compeer Infra*
 • Compeer Infra stoot in 2018 ten opzichte van 2015 11% minder CO2 uit (scope 1 & 2).
 • Compeer Infra wil in 2018 t.o.v. 2015 3% reductie behalen in scope 1.
 • Compeer Infra wil in 2018 t.o.v. 2015 8% reductie behalen in scope 2.

* deze doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen uitgevoerd in de afgelopen periode:

 • In onderhandeling over de plaatsing van zonnepanelen. Wij willen hiermee overstappen naar 75% groene stroom uit eigen opgewerkte zonne-energie.
 • Registratiesysteem opgezet om draaiuren van materieel vast te leggen
 • Bewustzijn onder medewerkers stimuleren door communicatie en informatie
 • Personeel wijzen op duurzaam rijden en het rijgedrag terugkoppelen
 • Stimuleren van Carpoolen
 • Inventariseren mogelijkheden LED verlichting
 • Bestuurders gevraagd om regelmatig de bandenspanning te controleren.
 • De VW golf vervangen door een veel zuiniger Kia Niro hybride

Voortgang / trend

In 2016 is Compeer Infra gestart met het bijhouden van draaiuren van het materieel door het gebruiken van inteken lijsten. In de eerste helft van 2017 is te zien dat de maatregelen effect hebben gehad en dat de uitstoot van CO2 sterk is afgenomen. Omdat dit ook te maken kan hebben met de verdeling van werkzaamheden over de verschillende seizoenen kan een half jaar een vertekend beeld geven. Wel is de verwachting dat Compeer haar doelstelling zal gaan halen.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

 • Alle chauffeurs hebben de praktijkopleiding ‘Het Nieuwe Rijden’ gevolgd. Jij kan als chauffeur/machinist ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.
 • We vragen je om wekelijks onderhoud uit te voeren aan het materieel, waardoor het materieel minder brandstof verbruikt dan bij onregelmatig onderhoud.

Wij vragen iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee indienen bij Nico de Groot.