Bok de Korverweg Amsterdam

Uitbreiding van faciliteiten rondom sportpark.

Bij sportpark de Eendracht hebben wij het parkeerterrein heringericht en uitgebreid. Zo vervingen wij de openbare verlichting en richtten wij het terrein opnieuw in met o.a. straatmeubilair. Voordat de ruim 7.600m2 klinkers en 10.500m2 (grasbeton)tegels zijn aangelegd, is er grondverbetering toegepast. Omdat er voor de bezoekers een gedeelte van de parkeerplaatsen beschikbaar moest blijven, is dit werk in fases uitgevoerd.

Bok de Korverweg Amsterdam